Den pedagogiska tanken

Anledningen till att vi (som pedagoger) väljer att skapa en boktipsarblogg är flera. I syftesdelen i kursplanen för svenska (LGR 11 s. ) står det att:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Det står också att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur […] för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

I kapitel 2.2 Kunskaper står det dessutom under ”mål” att vi ska arbeta för att ”varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.